O vrtcu

Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

 

Sedež enote je Kozje 127/a.

Tel. št.: 03 5801 146

E-mail: vrtec.zmajcek@os-kozje.si

 

Poslovalni čas vrtca je od 5.40 do 16.00.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak, Natalija Škreblin

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Iztok Bračun

 


ODDELKI V VRTCU

 

 Vrtec Zmajček Kozje ima sedem oddelkov, pet homogenih, en heterogeni oddelek ter kombiniran oddelek katerega skupno obiskuje 114  otrok.

  

 ODDELKI PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA         PROGRAMI VRTCA:

    SODELOVANJE S STARŠI: