O vrtcu

Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

Sedež enote je Kozje 127/a.

Tel. št.: 03 5801 146

E-mail: vrtec.zmajcek@os-kozje.si

Poslovalni čas vrtca je od 5.50 do 16.00.

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Edi Jurak


ODDELKI V VRTCU

Vrtec Zmajček Kozje ima pet oddelkov, štiri homogene ter eden heterogeni oddelek, katerega skupno obiskuje 84 otrok.

ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


 • - oddelek od 1-2 leta "RAČKE" (vzgojiteljica Helena Polšak in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Anja Poznič Hartl), vpisanih 14 otrok.

 • oddelek od 2-3 leta "ČEBELICE" (vzgojiteljica Anja Ranogajec Kukovičič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Martina Agrež); vpisanih 13 otrok,ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


 • oddelek od 3-4 let "SOVICE" (vzgojiteljica Stanka Filipančič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Nives Oprešnik), vpisanih 19 otrok,

 • oddelek 5-6 let "METULJČKI" (vzgojiteljica Sandra Ivančič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Jasna Koritnik), vpisanih 20 otrok,

 • oddelek 3-5 let " ZAJČKI" (vzgojiteljica Darja Fon in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Mojca Prešiček), vpisanih 18 otrok


PROGRAMI VRTCA:

 • dnevni vzgojno-varstveni program (5 – 9 ur),

SODELOVANJE S STARŠI:

 • pogovorne ure,

 • skupna srečanja s starši,

 • delavnice,

 • dan odprtih vrat, prikaz dejavnosti otrok,

 • roditeljski sestanki,

 • sprejem staršev in uvajanje novincev.